פעילות נוער

בני הנוער של ניגון הלב ממשיכים לפעול גם לאחר שנת המצווה –
במסגרות שונות כגון:


• התנדבות בפרוייקטים חברתיים שהקהילה מעורבת בהם
• נגינה ושירה בקבלות השבת ובמופעי הקהילה
• לימודי בית-מדרש
• קריאה בתורה בשבתות חגיגיות
• אירוח נוער יהודי מהתפוצות
• העלאת מחזה פורים
• טיולים וסופי שבוע משותפים